Jestem członkiem drugiej co do wielkości frakcji w Parlamencie Europejskiej - Grupy Socjalistów
i Demokratów. Grupa składa się z eurodeputowanych należących do partii krajowych podzielających socjaldemokratyczne wartości. Są one również członkami Partii Europejskich Socjalistów (PES).

PES reprezentowany jest w Parlamencie Europejskim, Radzie Europejskiej, Radzie Ministrów
oraz w Komitecie Regionów.

Przewodniczącą Grupy S&D jest pochodząca z Hiszpanii Iratxe García Pérez, która kieruje pracą 141 osobowego zespołu Posłów.

Grupa S&D opowiada się za integracyjnym społeczeństwem europejskim, opartym na zasadach wolności, równości, solidarności, sprawiedliwości i różnorodności. Jesteśmy zaangażowani w walkę o sprawiedliwość społeczną, miejsca pracy, wzrost gospodarczy, prawa konsumentów, zrównoważony rozwój, reformę rynków finansowych i prawa człowieka, w celu stworzenia silniejszej i bardziej demokratycznej Europy oraz lepszej przyszłości dla wszystkich.

W dzisiejszych, kryzysowych czasach, priorytetem Grupy S&D jest walka z bezrobociem i sprawienie, aby nasze społeczeństwa i rynki stały się bardziej sprawiedliwe.

Chcemy przywrócić zaufanie ludzi do UE i dać im nadzieję na przyszłość. Bo razem możemy więcej!

 

Więcej o grupie znajdziecie bezpośrednio na stronie.